2/17/2010

Viraalin toteutuksen sääntöjä

Tänään oli mielenkiintoinen mietintä viraalikampanjasta ja miten sen voisi tehdä eri tavalla. Tämän takia piti ihan kaivaa Tietosuojavaltuutetun toimiston ja kuluttaja-asiamiehen lehdistötiedote 15.1.2008, jossa linjataan ”Kerro kaverille” –markkinointiin pelisäännöt. Toivoisin että useampi markkinoinninsuunnittelija jaksaisi perehtyä sääntöihin, sillä matkapuhelimeen ja sähköpostiin markkinointi edellyttää vastaanottajan lupaa.

---- K2 SÄÄNNÖT -----

"Markkinoinnissa ovat yleistyneet erilaiset markkinointimuodot, joissa kuluttaja osallistuu omilla toimillaan yrityksen tuotteiden ja palveluiden markkinointiin. Tyypillinen esimerkki on ns. kerro kaverille –menetelmä, jossa kuluttajat välittävät tuotevinkkejä, tutustumistarjouksia, kilpailukutsuja tai muita vastaavia markkinointiviestejä tutuilleen sähköpostilla tai tekstiviestillä.

Lainsäädännössä on haluttu suojata kuluttajien yksityisyyttä ja mahdollisuutta määritellä itse sen rajat. Siksi on pidetty tarpeellisena erottaa teksti- ja sähköpostiviestit muista markkinointikanavista. Sähköisen viestinnän tietosuojalaki edellyttää, että sähköiseen suoramarkkinointiin on pääsääntöisesti ensin pyydettävä lupa viestin vastaanottajalta. Jos sähköistä suoramarkkinointia lähetetään ilman etukäteistä suostumusta, markkinointia on perinteisesti pidetty kuluttajansuojalain nojalla sopimattomana.

Kerro kavereille –menetelmää on käytetty kiertämään sähköistä suoramarkkinointia koskevia säännöksiä. Kun yritykset valjastavat yksityishenkilöitä lähettelemään markkinointiviestejä kavereilleen, ne katsovat, että viestin lähettäjä ei silloin ole yritys eikä kuluttajalta tarvitse pyytää viestien lähettämiseen etukäteen lupaa.

Suoramarkkinointia valvovat viranomaiset, tietosuojavaltuutettu ja Kuluttajavirasto/kuluttaja-asiamies ovat nyt yhdessä linjanneet sitä, milloin kerro kaverille –markkinoinnille on saatava vastaanottajalta etukäteen suostumus ja milloin sitä ei tarvita.

Ennakkosuostumusta ei tarvita silloin, kun kerro kaverille -palvelun pääasiallisena sisältönä on yksityishenkilöiden keskinäinen viestintä ja mielipiteiden vaihto.

1 Jos kyse on yrityksen valmiiksi laatimasta viestistä, jonka kaveri vain välittää eteenpäin, suostumus on aina hankittava.

2 Myös viestin lähettäjätietojen ja otsikon on oltava sellaisia, että niiden perusteella viesti näyttää kahden yksityishenkilön väliseltä yhteydenpidolta.

Jotta yrityksen ei tarvitsisi pyytää ennakkosuostumusta,

3 se ei voi myöskään luvata viestin lähettämisestä mitään palkintoa tai etua, kuten mahdollisuutta osallistua arvontaan tai parantaa omia voittomahdollisuuksia.

4 Viestin lähettämisestä tai lähettämättä jättämisestä ei ylipäänsä saa aiheutua kuluttajalle mitään seurauksia.

5 Lisäksi viestin lähettävän henkilön on saatava tietää lähettämänsä viestin sisältö.

Tietosuojavaltuutettu on koonnut periaatteet linjaukseen, jonka perusteella se tulee arvioimaan kerro kaverille –markkinointia tapauskohtaisesti viestin vastaanottajan näkökulmasta. Kuluttajavirasto/kuluttaja-asiamies on puolestaan soveltanut samoja periaatteita omassa kerro kaverille –markkinointia koskevassa linjaratkaisussaan. Molemmat viranomaiset toivovat, että elinkeinoelämä osoittaa vastuullisuutensa ja ottaa linjaukset huomioon toiminnassaan."

Lisätietoja: tietosuojavaltuutettu Reijo Aarnio p. 040 520 7068, Kuluttajavirasto, johtaja Anja Peltonen p. (09) 7726 7804.

2/16/2010

Facebook 6 vuotta: faktoja.

Erinomainen yhteenveto Facebookista keväällä 2010 löytyy Mashable.com -uutispalvelusta.

2/01/2010

Dialogin aika: koulutustapahtuma Korjaamolla 9.2.

Olen ti 9.2. puhumassa uudemman kerran Dialogin Ajasta. Nyt paikkana Korjaamo Helsingin Töölössä. Lisätietoja http://marbles.etapahtuma.fi/Default.aspx?tabid=353

Marbles on uusi toimija kouutuskentässä. Avointen koulutusten avaus käsittelee sosiaalisen median kokonaiskuvaa tänään.

Aika: Tiistaina 9.2. kello 8:30 - 12:00
Paikka: Kulttuuritehdas Korjaamo, Töölönkatu 51, Helsinki
Hinta: 290 euroa+alv

http://www.marbles.fi

Tablet: Mediatalon tulevaisuus on turvattuAn excellent example of how tablets like Apple iPad will enable the creation of innovative, addictive experiences by publishers, media companies, and advertisers.