8/23/2020

Mitkä ovat hakukoneoptimoinnin mittarit?

Tarkastelen kirjoituksessa muutamia keskeisiä hakukoneoptimoinnin (SEO) keskeisiä menestysmittareita (KPI). Näitä ovat orgaanisen liikenteen kehittyminen, hakukonenäkyvyys ja avainsanojen sijoitusten muuttuminen. Bonuksena lopussa muutama huomio uusista teknisistä optimointiaiheista. 1. Orgaaninen liikenne

Optimoinnin tavoite on lisätä hakukoneesta tulevaa liikennettä. Hyvin tehty, jatkuva optimointi näkyy pienenä jatkuvana luonnollisen haun liikenteen kasvukäyränä. Muutokset ovat usein pieniä ja näkyvät tarkastellessa liikennettä 6-12kk jaksolla.

Kirjaudu Google Analyticsiin ja mene Hankinta-raportille. Klikkaa Kaikki liikenne ja Kanavat. Yhtenä rivinä näkyy Organic Search, jonka voi suodattaa ainoaksi näkyväksi liikenteen lähteeksi kuten alla on tehty.  Esimerkissä on vertailtu 3 kk jaksoilta uuden brändisivuston orgaanista liikennettä. Tehtävää vielä riittää!

Kun sivuston kävijämäärät kasvavat, on järkevää keskittyä tutkimaan yksittäisen osioiden orgaanisen liikenteen kehtitystä koko sivuston liikenteen sijaan. Saat paremman kuvan vaikuttavatko esimerkiksi sisältömarkkinointitoimenpiteet positiivisesti näkyvyyteen.  Analyticsissä tämä operaatio onnistuu segmenttejä tai suodattimia käyttämällä.

2. Näytöt ja klikit hakuvastaussivulla

Seuraava asia, jota seuraan on näytöt ja klikit, joita sivusto saa luonnollisessa haussa. Näytöt kertovat kuinka monta kertaa sivusi näkyvät hakutuloksissa ja kuinka monta kertaa linkki klikataan hakuvastaussivulla. Yhdessä nämä kaksi lukua antavat sivujen onnistumisprosentti-mittarin.

Työkaluna käytetään Googlen ilmaista hakukonsolia (Search Console). Hakukonsolin käyttööotto kannattaa siis tehdä aina kun uusi sivusto aukeaa verkkoon. Kirjaudu konsoliin ja mene vasemmassa reunassa Performance-raportille. Aktivoi CTR ja Average Position-data (ja deaktivoi oletusarvoiset).


Vieritä sivua alaspäin Queries-taulukkoon. Suodata taulukkoa sijoituksen mukaan. Esimerkissä tutkitaan mitkä avainsasanat ovat tuoneet liikennettä sijoittumalla luonnollisessa haussa sijoille 1-10. Tutki klikkiprosentteja (CTR). Onko jokin prosentti selvästi alhaisempi kuin mitä pidetään sijoituksen kannalta verrokkina? Backlinko on tutkinut sijotuksen ja CTR:n välistä suhdetta (https://backlinko.com/google-ctr-stats). Blogikirjoituksessa on muitakin hyviä havaintoja optimoinnin tavoitteita ajatellen.


Backlinkon mukaan TOP3 vastaukset saavat jopa 75% kaikista klikkauksista ja, että yhden sijoutuksen verran ylöspäin liikkuminen parantaa CTR:ää 5-53% riippuen miltä sijalta liikutaan ylös. Jännittävä huomio, että liikahdus 10.->9. heikentää sijoitusta muutaman prosentin verran!

3. Avainsanojen sijoitus

Sinulle tärkeiden avainsanojen sijoitus on seuraava mittarimme. Jos myyt polkupyöräkypäriä, halunnet että sivustosi sivuja löytyy kypärä-aiheisilla hauilla. Ja niille termeille, joilla et saa hyvä sijoitusta, voidaan tarpeen mukaan tehdä sisältö- ja linkkioptimointia. Muista keskittyä yksittäisen sanan sijasta laajempaan teemaan, ettet liikaa fokusoimalla menetä näkyvyyttä.

Avainsanojen sijoitusten löytäminen vaatii lähes aina jonkin maksullisen SEO-tuotteen. Jos sanoja on vain muutama, toki voit käyttää aikaa googlaamiseen. Käytä yksityinen selailu-tilaa selaimessa. Näin käyttöhistoriasi ei pääse vaikuttamaan hakuvastauksiin.

Mukava työkalu on Neil Patelin Ubersuggest (http://www.ubersuggest.com). Sen raporteista pääsee käsiksi ainakin osin oman sivuston avainsanojen sijoituksiin. Sanat työkalu hakee sivustoltasi. Jos haluat itse päättää mitä sanoja raportoidaan, tulee hankkia maksullinen versio. 

Alle esimerkki yhden asiakkaani sivuston raportista. Ubersuggestin mukaan sivusto näkvyy vain neljälle hakutermillä, joiden sijoitus 3.-6. hakuvastaussivulla. Tehtävää tämän uuden sivuston kanssa siis riittää. 


Ubersuggest on toimiva työkalu näkyvyyskilpailun tutkimiseen. Oikeanpuoleisessa taulukossa näkyy, mitkä sivustot ovat ko. termillä korkealla hakuvastauksissa.  SEO-optimointi ja liikenteen hakeminen hakukoneesta pitkälti nollasummapeliä: klikkaus minulle on joltain muulta pois. Ylläolevassa esimerkissä lähtisin tutkimaan ja hakemaan oppia millaista sisältöä kilpailevat sivustot tarjoavat sekä miten ko. hakutermiä on sivuilla käytetty.

BONUS: Core Web Vitals

Googlen insinöörit ovat pitkään ilmaisseet, että menestyminen hakuvastauksissa tulee olemaan muutakin kuin sisältöä ja linkkejä. Sivuston käyttökokemus ja palvelin nopeus vaikuttavat jo nyt näkyvyysalgoritmiin 200+ muun tekijän lisäksi.

Hakukonsolista löytyy raportti nimeltään Core Web Vitals. Sen avulla voi arvioida tulisiko sivustolle tehdä enemmänki teknistä SEO-optimointia. Erityisen tärkeä raportti on sivustouudistusten yhteydessä. Alla olevassa esimerkissä ei ole havaittavissa huolenaiheita.


Jos tästä raportista ilmenee kehitysaiheita ne ovat yleensä seuraavat

Largest Contentful Paint: arvioi latausnopeutta eli miten nopeasti isoin sisältä latautuu. Hyvä taso on alle 2,0 sek ja huonoa on yli 4,0 sek latautumisaika.

First Input Delay: tämä on karkeasti vasteaika, joka kestää sivun reagointiin käyttäjän ensimmäisestä interaktiosta (esim. klikkaus). 100 msek on tavoite ja huonoksi Google arvioi yli 300 msek vasteajan.

Cumulative Layout Shift: sivun pysyvyyttä kuvaava arvo. Esimerkkinä sivu jossa sivusto näyttää jo latautuneen mutta sisältöä latautuu niin, että käyttäjä voi klikata "väärä" linkkiä. Tämä kohta on helpoin yleensä laitaa kuntoon. Älä koskaan lataa sisältöä latautuneen sisällön yläpuolella jälkikäteen ja laita kokoattribuutit kuva- ja videoalueisiin.

 ----
Mittareita on toki muitakin. Esimerkiksi linkkien saaminen laadukkailta sivuilta omille verkkosivuille on keskeinen SEO-tehtävä. Toinen mittari voi olla miten laadukasta liikennetä hakuvastauksista tulee ja kolmas hakutermien tuomat konversiot. Näitä ja teknisiä seikkoja tarkastelemme jatkossa.Nice traffic view