10/28/2014

Suuri blogitutkimus


Yhteenvetokuva Allerin ja Koplan tuottamasta blogitutkimuksesta (n=722) ja sen tärkeimmistä löydöksistä.

No comments: