5/21/2019

Ryhmät ovat luonteva seuraava kaupallistamisen askel Facebookille


Alle 15 vuoden toimintansa aikana Facebook on monesti luonut itsensä tavallaan uudestaan, mutta Facebook on alusta asti keskittynyt ihmisten ja organisaatioiden välisen yhteyden muodostamiseen ja tästä seuraneiden ajatusten jakamiseen maailmalle. Viimeisen vuoden aika tulleet yksityisyysiskut näkyvät - ja vaikka DAU numerot ovat edelleen astronomiset, ovat palvelun käyttäjät ovat siirtäneet yhteydenpitoa ja ajatusten vaihetoa vähitellen muille alustoille.

Facebook on aloittanut vastaiskun. Sen nimi on ryhmät. Ryhmien näkyvyyttä on lisätty niin navigaatiossa kuin sisällöissä. Sijainti, ammatti tai intohimot kulminoituvat nimenomaan ryhmät kautta. Vaikkapa ryhmät Salon puskaradio, Markkinointikollektiivi tai Korisliiga ennen ja nyt - ryhmät omalla kohdallani.

Tämä luo pohjimmiltaan joukon hypermerkityksellisiä "mini-Facebookeja", jotka ovat käyttäjälle helpommin hallittavissa ja löydettävissä. Ja ehkä - vain ehkä - ryhmien kautta tarjota Facebook voi tarjota käytätjille enemmän suojaa yksityisyyttä ja turvallisuutta koskevissas tilanteissa tai väärennettyjen uutisten lisääntymiseltä. En tiedä.

Helmikuussa julkaistulla uutisella, että tuotemerkit ja kustantajat voivat nyt siirtyä Facebook-ryhmiin (jos ylläpitäjät antavat edelleen luvan!).

Mutta mitä tämä voisi tarkoittaa markkinoijille? Vaikka mainonnan standardi on luoda yhteisiä demografiaryhmiä, kiinnostusalueita tai ajatusmaailmoja, viestinnän yhteensovittaminen uuteen Facebook-maailmaan saattaa merkitä uuden aikakauden alkua brändiviestintään, joka on paljon enemmän räätälöityä ja personoitua kuin koskaan ennen. Ehkä. Se voisi tarjota mahdollisuuden päästä entistä syvemmälle kuluttajien "ihon alle"; se voisi merkitä täysin uutta lähestymistapaa jakeluun alustalla.

Yksi asia on varma, ryhmiin panostaminen ei todellakaan ole viimeinen niistä muutoksista, joita näemme Facebookista. Varmaan on vain että yhtiö sekoittaa pakkaansa säännöllisesti säilyttääkseen kuluttajien luottamuksen ja uskollisuuden. Ja mainostaja maksaa viulut.

5/16/2019

Kellokortti asiantuntijatyössä


Tänään uutisoitiin EU:n oikeusviranomaisen päätöksestä joka määrää työnantajan valvomaan työntekijän työaikaa. Työaika ei saisi ylittää 4 kuukauden jaksoissa 40 tunnin keskimääräistä työaikaa viikossa (linkki uutiseen).

Hesari revitteli klikkiotsikolla kellokorttien palaamisesta. Ymmärrän. Olen kellokorttiin tutustunut 30 vuotta sitten kesätöissä konepajalla.

Vaikka saatamme huomenna käyttää modernia kellokorttia, fiksumpaa olisi ollut käsitellä aihetta laajemmin yhteiskunnan työtehtävien kautta. Onko hyvä jos lääkäri painaa 8 tuntia päivystystä ja siihen 8 tuntia yksityisellä? Voiko rakennusmies painaa 14 tunnin päivää? Voiko yritysvalmentajan matkapäivän laskea työajaksi? Miksi on kohtuullista, ja mitä kohtuullisuudesta tulisi maksaa?

Kirjoitan tätä tekstiä pikavuorossa matkalla valmennuspäiviltä. Kolme hyvää ja tiukkaa valmennus- ja opetusluentoa yli 300 km päässä kotoa tarkoittaa kolmea päivää tien päällä.

Koska valmennus on 1/2 päivän paketteja on minulla velvollisuus työsopimuksen mukaan täyttää toinen puoli päivästä muulla työllä. Onneksi se onnistuu. Vähintäänkin seuraavaa päivää suunnittelemalla.

Tätä epämääräistä “työaikaa” voisi seurata vaikka koneeseeni asennettavalla sovelluksella: klik ja työaika on päällä. Paitsi, että päivällä luennon jälkeen sitä mielellään ottaa ulkona reippaan tunnin happihyppelyn. Ammatinvalinnan positiivisia puolia tämä, turha olla kateellinen.

Herää kiusaus, jätänkö seurannan päälle vai otanko pois?

Yhteiskunnan on hyväksyttävä meillä on todella paljon duuneja joissa maksetaan tuloksista, ei tunneista (EU päätökseen voi tutustua tästä).

Ja koska meillä on duuneja, joissa maksetaan tunneista - huono tulos johtaa usein kassan kautta kilometritehtaalle, pidän tehtyä päätöstä esimerkkinä yhteiskunnan onnettomasta taidosta ymmärtää nyky-yhteiskuntaa, etätyötä, teknologiaa tai verkostoitumista. Työn tuloksen arvoa on helpompi tarkastella ulkoa käsin, verkostossa, kuin sisältä, tunteja laskemalla.

Antti

p.s. Tätä tekstiä ei tehty työajalla mutta ajatus siitä “saattoi” syntyä työajalla.

Lupaankin tehdä 7h 45min päivän tänään, mutta huomenna teen ajatustyötä kotipihalla kävelemällä paljain jaloin nurmikolla :)

3/01/2019

DigistrategiaStrategiatyön tavoite on huolehtia, että yritys on tulevaisuudessa kilpailukykyinen ja houkutteleva eri sidosryhmissä. Siis käytännössä se, että huomennakin tuotteet myyvät, myyntikate on kohdillaan, prosessit toimivat, viestintä tavoittaa oikeat yleisöt ja uusien rekrytointien tekeminen on sujuvaa. Strategia on suunnitelma "sodan voittamiseksi" - markkinakielellä kilpailuedun saavuttamiseksi.

Mikä on digistrategia

Digistrategiassa digillä tarkoitetaan digitaalisaation luomien mahdollisuuksien hyödyntämistä edellä kuvattuihin ja muihin yrityksen keskeisiin toimintoihin. Digitalisaation voi yksinkertiasesti määritellä tietotekniikan ja erityisesti Internetin yleistymiseen arkielämässä (Wikipedia). Älypuhelimet, verkon videopalvelut, sosiaalinen media, Verohallinnon itsepalvelut tai VR:n mobiililiput ovat esimerkkejä digitalisaatiosta.

Strategiatyö

Strategian laatimisessa on muutama yksinkertainen mutta tärkeä sääntö:

1 - ensinnäkin, etsi ainutlaatuinen ominaisuuksien, suunnittelun, laadun, palvelun ja kustannusten yhdistelmä, jota vastaan ei voi lyhyellä aikajaksolla kilpailla ja pitkässä vain korkeilla kustannuksilla.
2 - tutki ja ota selvää mistä kohdeasiakkaat pitävät ja mistä eivät, ja tehdä sitten ensimmäistä enemmän ja jälkimmäistä vähemmän
3 - sinulla on selkeä kohdemarkkina määriteltynä, löydettynä selkeä tarve markkinassa, erottuva ja voittava arvoväittämä, ja lopulta verkosto toimittamaan arvoväittämä markkinoille.

Digistrategia ei ole poikkeus. Esimerkiksi digin alalajista somestrategiasta (sisällöt, kanavat, tekijät, mittarit) on pitkässä juoksussa vähän iloa elleivät ylläolevat ole kunnossa ja dokumentoituna. Käytännössä hukataan aikaa ja resursseja lyhytaikaiseen innostukseen.

Mitä digistrategiassa mietitään?

Yksinkertaistettuna digistrategiassa arvioidaan ja päätetään miten tietotekniikka, erityisesti netti-teknologiat, voivat auttaa yritystä säilyttämään ja parantamaan kilpailukykyä sekä lisäämään yrityksen houkuttelevuutta asiakkaiden, jälleenmyyjien, rekrykandien, sijoittajien, viranomaisten, kilpailijoiden jne silmissä. Strategia antaa tekemiselle ohjenuorat sitomatta liikaa käsiä, mutta strategia ohjaa fokuksen ja resurssit yksittäisiin toimenpiteisiin.

Digistrategia ottaa aina kantaa yrityksen liiketoiminnan digitalisaation hyödyntämisen syvyyteen - ajatellaanko digitaalisaation riemuja jakelukanavana, logistiikan hallintana tai markkinointiviestintänä. Keskustelukonteksti on aina määritellyt digistrategian leveyttä ja syvyyttä. Mainostoimistolle digistrategia on tarkoittanut kohderyhmiä puhuttelevaa viestintää ja sopivien kanavien valintaa, IT-kumppanille digistrategia on tarkoittanut vaikkapa toiminnanohjauksen uusimista ja palvelumuotoilijoille digistrategia on voinut tarkoittaa älykkäiden toimintojen lisäämistä asiakkaan tuotteeseen. Kaikki vaihtoehdot ovat oikein.

Työkaluja digistrategiatyöskentelyyn

Olen käyttänyt viime vuosina digistratgiatyössä muutamaa mallia. Tässä katsaus joiden muokkaamalla haastavakin ajatus- ja bisnescasetyö on saatu maaliin (tekemättä vailla valmis siis :))

- 1 -

Uusimpana olen käyttänyt ystäväni Marko Luhtansen kokomaa viitekehystä, jonka syntyi hänen haastateltua kymmeniä yrityspäättäjiä digitalisaation vaikutuksista, "Kun hype haihtuu ja arki alkaa", Ajantasalla Oy, syyskuu 2018.

Ensinnäkin pitää päättää focus eli tavoitellaanko yhtä tai useampaa seuraavista teemoista tarkastelujakson ajan yli:

- Haetaan kilpailuetua ja/tai
- Lisää asiakasarvoa ja/tai
- Positiivista asiakaskokemusta.

Näihin voidaan päästä jollakin tai kaikilla seuraavilla toimenpiteittä.

- Lisäämällä älyä tuotteisiin ja palveluihin
- Muuttamalla liiketoimintamallia ja lisäämällä tai täydentämällä tarjontaa digitaalisilla palveluilla
- Skaalaamalla myyntiä, markkinointia, asiakaspalvelua, tuotantoa etc tehokkaasti
- Kertynyttä tietoa jalostamalla ja hyödyntämällä

Esimerkiksi lisäämällä myynnin työkalupalettiin toimiva ja mietitty markkinoinninautomaation tuote pisteytysmalleineen saadaan viestintään älyä. Tai tuodaan kohderyhmälle käyttöön mobiiisovellus, joka laajentaa perustuotteen tarjomaa. Lähtökohtaisesti kumpikin näistä on nopeammin skaalattavissa kuin aikaisemmat tavat. Lopuksi esimerkiksi automaatiotuote tuottaa tietoa jota voidaan jalostaa informaatioksi päätöksen teon taustalle.

- 2 -

Toinen malli jota olen jalostanut käyttöön on ex-kollegoideni Vesa Ilmarisen ja Kai Koskelan Digitalisaatio-kirjassaan esittämä viitekehys, joka lähtee perustotuudesta, että yritys hakee kaikissa tilanteissa kasvua, kannattavuutta ja kilpailukykyä.

Digistrategiassa tavoitellaan yhtä tai useampaa seuraavista asioista:

- Liikevaihdon kasvu (tai pienenemisen pysäyttäminen tai vaihtelun tasoittaminen)
- Kustannusten lasku tai kustannusten kasvun pysäyttäminen
- Pääoman parempi käyttö
- Liiketoiminnan muutos

Näihin pääsemiseksi on useita keinoja, joiden tarkastelu on ylimmän johdon tehtävä. Vaihtoehtoja ovat:

1 Siirretään myynti, markkinointi ja palvelut digikanaviin, jolloin seuraus voi olla:
- Parannetaan myynnin, markkinoinnin ja palvelun tehokkuutta
- Parempi markkinoinnin, myynnin ja palvelun kannattavuus

Henk. huomio: paradoksaalisesti yritykset, jotka eniten tätä kaipailisivat eivät omaa vertailukelvoista informaatiota lopputulemasta, joten siirtymä jää usein keinotekoiseksi, olemassa olevan myyntiprosessin “rinnalle” loputtomaksi ajaksi.

2 Virtaviivaistetaan myynnin, markkinoinnin ja palvelun prosesseja. Tässä huomaan usein olevani paineiden ristitulessa. Markkinointiviestinnän tehostamista tai myynnin kasvua ei synny ellei samalla puututa tapaan toimia ja organisoitua.

3 Luodaan kokonaan uusia liiketoiminta- ja palvelumalleja tai parannetaan digitalisaation avulla nykyisiä. Kuullostaa startupilta ja usein siltä sektorilta löytyykin sopivia malleja kuten leanit projektitiimit. Uusien mallien synnyttäminen vaatii aina että korkeimmassa johdossa on muutokselle sponsori.

4 Syvenetään asiakassuhdetta digitaalisen kanavien avulla. Tässä ollaan takaisin mainos- ja digitoimistojen tontilla, mutta tätä haluavat myös toimittaa maailman suurimmat konsulttitoimistot. Tavoite on laaja kattaen kaiken verkkosivuista sähköpostiviestintään ja mobiilipalvelujen kautta sosiaalisen median läsnäoloon.

- - -

Lähdit sitten mistä kulmasta tahansa seuraavalle strategiakierrokselle, muista, että strategian on noustava markkinan mudasta. Sitä ei voi antaa norsunluutornista.

Tunne asiakkaat, potentiaaliset sellaiset, jakelutiet, kilpailijat, kaikki.

Onnea ja strategista menestystä.
Antti

p.s. Yksi kätevä väline tähän kohtaan on klassikoksi noussut v2004 julkaistu Sinisen Meren strategia -kirjassa esitetty strategiakäyräharjoitus. Tätä testaamme kesäisin Aalto Yliopiston akateemisella kesäkurssilla eri toimialoihin. Lyhyesti harjoitus menee näin.

1 Määrittele alasi kilpailutekijät (parametrit) ja piirrä canvakselle omasi ja toimialan kilpailijoiden strategiakäyrät vertailemalla tärkeimpiä toimijoita parametrien avulla. Tämä on yllättävän haastava harjoite.
2 Etsi sininen meri: esimerkiksi lisää jotain olennaissta parametriä tuotteeseesi enemmän kuin kilpailijoilla (esim suurempi pakkauskoko tai ilmainen toimitus)
3 Tai vähennä jotain (esim ota jakelu omaan verkkokauppaan)
4 Ja/ta eliminoi jokin/jotkin parametrit kokonaan (vähennän verkkokaupan tuotevalikoimaa)
5 Tai kehitä uusia (esim koeta saada verkkokauppasi uusi tuotevalikoima Amazoniin myyntiin)

2/15/2019

Löydettävyys on ykköstehtäväsi!


Löydettävyys on modernin digimarkkinoijan jatkuva ykköstehtävä. Algoritmit muuttuvat. Sivustot elävät. Tekijät vaihtuvat. Sisältö vanhenee. Löydettävyyden laatu muuttuu ja vaatii jatkuvaa työtä.

Avidlyn blogissa kuusi vinkkiä löydettävyyden parantamiseen, ole hyvä!

1/16/2019

Kätketty positiivinen palaute


Tajusin tänään saaneeni piilotettua positiivista palautetta.

Kaksi aikaisempien työpaikkojeni tiimiien jäsentä (ent. nimeltä alaisia) lähestyi ja pyysi suosittelijaksi uuteen työtehtävään. Suostuin viipymättä. Osaavien ihmisten on edettävä elämässä jos siltä tuntuu.

Tein alkuviikosta tarjousta uudelle potentiaalisella asiakkaalle. Toiveena oli, että ehdotuksessa olisi vähintään kolmen nykyisen tai viimeaikaisen asiakkaan suositus meistä kumppanina. Suosituksen kysyminen ja saaminen on osoitus siitä, että uskon tehneeni työn niin, että asiakas on kokenut arvoa suoritteesta.

Neljän “kyllä” viestin jälkeen tuli hyvä olo. Tässähän on syksy tehty hyvää duunia.

Pysähdyin illalla miettimään mistä tuo piilotetuksi positiiviseksi nimeämäni palaute kumpuaa. Uskon, että se on sekoitus erilaisia onnistumisia myös esimiehenä ja projektijohtajana.

Tein listan tärkeinä pitämistä asioista:

*** Ota ihminen ihmisenä. Älä resurssina. Älä asiakkaana. Tunne häntä riittävästi.
Kunnioita yksityisyyttä. Jos tiimin jäsen haluaa olla kotona torstaina eikä poissaolo tai etäpäivä vaaranna mitään niin siitä vaan.
*** Ole kohtelias kaikille. Jopa sillekin tyypille jonka naama ärsyttää. Yksi elvis palaveripöydässä riittää. Ole erityisen kohtelias heille, joilla on enemmän vuosia kuin sinulla. Heillä on sitä jotain mitä sinulla ei ole.
*** Ole reilu. Ihan kaikille tittelistä ja kokemusvuosista riippumatta.
*** Kuuntele kaikkia. Myös asiakkaan nuorta markkinointiassistenttia tai kyllästynyttä IT-päällikköä. Opit jotain.
*** Tee päätöksiä. Hankaliakin. Päätä myös asiakkaan puolesta ja tee hänen elämä helpoksi. Päättäminen kasvattaa rintakarvoja.
*** Puhu totta. Sano miksi et voi kertoa miten asiat ovat jos et voi. Jos mokasit, sano se ja kärsi. Opit sinäkin jotain.
*** Viesti. Puhu. Mailaa. Soita. Tapaa. Suurin syy epävarmuuteen on kommunikaation vähyys.

Sainkin äskettäin puhelun. Kerroin headhunterille mitä ajattelin entisen tiiminjäsenen substanssi- ja systeemiosaamisesta, missä uskoisin hänellä olevan hyvä, mihin häntä ei kannata laittaa ja millainen esimies hänelle voisi olla jatkossa paras. Headhunteri kiitteli seikkaperäisestä ja laadukkaasta kuvauksesta joka menee yhteen heidän testien kanssa.

Olenko siis roisketestin elävä inkarnaatio :-)

Talviaurinko paistaa.

1/15/2019

Amazon on globaalin myyjän valinta


Vain luolassa viime syksyn viettänyt markkinointi-ihminen on jäänyt altistumatta verkkokauppa Amazoniin liittyvistä spekulaatioista. “Milloin Amazon tulee Suomeen”, kysytään minultakin luennoilla ja koulutuksissa.

Vastaan: “Tarkoitatko, että milloin sivuston suomeksi ja asiakaspalvelussa puhutaan Suomea? Ja, että toimitusaika mitataan tunneissa päivien sijaan? Tuskin ihan vähään aikaan, maailmassa riittää muutama muu markkina ennen meitä. Kuluttajina olemme englantia (tai saksaa) osaavia voineet ostaa Amazonista iät ja ajat. En osaa sanoa mikä on mahdollinen kasvuosuus jos kieli olisikin suomi."

Paaaaaljon mielenkiintoisempi kulma Amazoniin löytyy kahdesta myynninedistämisen imahdollisuudesta:

1 - Suomalaisen valmistajan tuotteiden myynti Amazonin jakelukanavassa
2 - Amazonin mainosalustan hyödyntäminen tuotteiden myynninedistämiseksi.

Jututin joukon pieniä verkkokauppiaita ja -konsultteja syksyllä Amazonista. Muutama hyvä huomio, joista tärkein asia ensin. Tuote on saatava mukaan Amazon Prime-ohjelmaan

Prime-tuotteiden konversioprosentti on yli 50% parempi kuin ei-Prime-tuotteiden. Prime on Amazonin kantisohjelma, näin lyhyesti sanottuna. Prime-myyjäksi pääsee jos tuote on Amazonin myymä tai valmistaja on ns FBA-myyjä, Fulfillment by Amazon.

Verkkokaupassa on kolme myyntimallia:

1 - Amazon Vendor, jossa Amazon ostaa itse talouspaperia sisään ja myy katellaan ne ulos kuluttajille. Hinnat päättää siis kauppa ihan kuin useimmat jälleenmyyjät kivijalassa. Verkkokauppa haluaa myös euroja tuotteiden promoamiseen ja valmistaja myös maksaa lähetykset jakelukeskukseen sekä mahdolliset palautuskulut.
2 - Amazon FBA Sales. Talouspaperin valmistaja käyttää Amazonin Fulfillment-jakelukeskuksia ja myy verkokaupassa suoraan kuluttajille. Verkkokauppa ottaa 10-15% feen jokaisesta myynnistä. Talouspaperin varastointikulut veloitetaan erikseen käytettyjen kuutioiden mukaan. Fulfillment Flat-kustannus maksetaan pakkauksen perusteella, tuotteen lähetyskulut tulevat maksettavaksi, ja esim kuplamuovipakkaus tai tuotteiden hävittäminen veloitetaan myös valmistajalta.
3 - Amazon Sales. Sama kuin yllä, mutta talouspakerirullat eivät ole koskaan Amazonin jakelukeskuksessa. Nämä tuotteet eivät pääse myöskään Prime-jakeluun. Tässä mallissa valmistajalle on eniten valtaa hinnoitteluun, mutta eniten työtä saada talouspaperit näkyville verkkokaupan sivuilla. Tällaisen myyjän tulisi avata oma Amazon Store, joka on brändin oma shop-in-shop, jonne kilpailijat eivät voi ostaa mainontaa.

*huom: kaikki nämä voivat olla huomenna uusiksi, katso ajantasalla olevat tiedot sivustolta.

Kulurakenteesta huolimatta FBA-myyntimalli on suosittu. Älä odota liikaa apuja myynninedistämiseen verkkokaupalta. Jos suomalaiset kaupan keskusliikkeet ovat kovia neuvottelemaan niin ovat seatlelaisetkin. Keskimäärin näyttää, että verkkokauppamyynti kääntyy voitolla noin 12kk jälkeen, jos tuotteella on kysyntää.

Kun tuote on verkkokaupassa, alkaa toinen peli. Oma tuote pitää saada esille loputtomasta hyllytilasta. Puolet amerikkalaisista kuluttajista aloittaa tietyn tuotteen hakemisen Amazonista sivustolta (Survata US 2017). Tee koe ja hae jotain tuotetta.

Hakuvastaukset tulevat monen muuttujan summana: onko tuotetta saatavilla, onko tuotteella paljon arvosteluja, onko tuotesivun sisältö (tekstit, kuvat) kunnossa ja tietysti onko konversioprosentti verkkokaupan mielestä riittävän hyvä. Lisäksi vaikuttavat valmistajan tekemät kampanjat ja mainonta. Kampanjat ovat yleensä merkittäviä alennuslähtöjä.

Amazon ei ole siis Google.

Dash Retail-konsulttifirman mukaan 70% kuluttajista ei klikkaa kuin etusivun tuloksia. 35% klikkaa ensimmäistä tuotetta. 2/3 klikeistä tulee kolmelle ensimmäiselle tuotteelle ja 81% kaikista hakuklikeistä tulee ensimmäiselle vastaussivulle.

Valmistajan omaa näkyvyyttä voi tukea (ja pitääkin tukea) tekemällä digimainontaa verkkokaupan sisällä. Haussa on mahdollista ostaa hakusanapohjaista mainosnäkyvyyttä sekä tuotemerkille (sponsored brands) että tuotteille (sponsored products).

Amazonilla on myös oma display-mainonnan alusta, jonka kautta voi ostaa bannerinäkyvyyttä verkkokaupassa ja myös kaupan ulkopuolella Amazonin hallinnoimassa mainosverkostossa. Liikenne ohjataan toki verkkokauppaa, ei valmistajan sivuille.

Amazon on siis kuin Google.

Amazonissa toteutuu jatkuvan menestyksen sykli. Kiinnostava tuote johtaa kauppaan. Kauppa johtaa arvosteluun. Positiivinen arvostelu johta näkyvyyteen ensimmäiselle hakuvastaussivulla. Joka johtaa lisäkauppaan jne. Ostajat ovat verkkokaupassa ostohousut jalassa. Alan sanonta onkin, että Facebook tietää kenet tunnet, Google tietää mitä kaipaat ja Amazon tietää mitä ostat.

Amazon on kiehtova yritys business casena. Yrityksen tarjoama globaali jakelukanava, jolla on huikea tunnettuus, valmis teknologia ja prosessit sekä toimiva logistiikkaketju ovat hyviä syitä harkita alustan käyttöä. En ole verkkokauppaa juurikaan pyörittänyt mutta tekisi mieli kovasti, kunhan keksin mitä siellä myyn. Amazon on muuten myös yli 400.000 B2B-yrityksen kauppapaikka.

Niin. Kuka suomalainen valmistaja sinusta sopisi Amazonin valtavaan tarjontaa? Mitä sieltä ei vielä saa? Älysormuksia, puudildoja, Lapin kosmetiikkaa, metsäkoneita, funktionaalisia työvaatteita, lasten ulkovaatteita, saimaannorppa-julisteita?

ps. Amazonin digimainonnan kautta tulevat mainostulot ovat Yhdysvalloissa tänä vuonna mukaan yli 6 miljardia euroa (eMarketer). Edellä ovat Google 42 mrd. € ja Facebook (24 mrd. €. Amazonin osuus digimainonnan kokonaispotista Yhdysvalloissa on tänä vuonna arvion mukaan noin 5,5 prosenttia. eMarketerin ennustaa sen nousevan 7 prosenttiinen vuonna. Mainosalustan ratkaisuista tässä blogissa myöhemmin keväällä kunhan ennätän.

Edit: 17.1.19: Ystäväni Ismo Tenkanen muistutti, että "FBA:n myötä voit nimenomaan reippaasti nostaa hintaa, jolloin se komissio uppoaa siihen hinnannostoon. Kaupankäynti moninkertaistuu, vaikka nostat hintaa. Jos jakelet tuotteesi itse, saat usein kauppaa vain kun olet edullisin myyjä. Primen ohella toinen avainasia on päästä ns. Buying Boxiin. Käytännössä siihen ei pääse, jolleivät tuotteet ole Amazonin jakelussa eli FBA:ssa. Buying Boxiin pääsevän kauppa käy koko ajan - vaikka olisi kuinka monta myyjää, jotka myyvät samaa tuotetta halvemmalla... mainostaminen on yleensä Amazonissa mahdollista vain jos yltää Buying Boxiin..."

11/23/2018

Katoavat lukijat ja uudet roolitFriday night. Game night.

Viime viikolla adrenaliinipiikki haettiin Salohallista. Tällä viikolla Jokereiden kotiottelussa. Ääni vähemmän käheä mutta syke ajoittain ihan yhtä korkealla.

Joukkuelajeissa on tapana, että tilaisuuden pääsponsori pääsee avaamaan ottelun. Vähän jäykkä ja keinotekoinen idea, mutta moni johtaja on ihan mielissään kun pääsee kerrankin parrasvaloihin. Näin ottelu Pasilassa alkoi tänäänkin ja minulla todella tipahti leuka alas.

Avauskiekon pudotti jäähän pelisponsorin yhteisömanageri, minun slangissani Community Manager.

Jos titteli on vieras, kyse on henkilöstä, joka huolehtii organisaation tai brändin sosiaalisen median kanavista. Vastaa esimerkiksi Facebook-sivuille jätettyihin kysymyksiin ja julkaisee kanavissa sisältöjä. Menneessä maailmassa rooli vastaa asiakaspalvelu- tai viestintäpäällikön tehtäviä.

Käsi ylös, joka on Nordiksella nähnyt yhdenkään viestintäpäällikön pudottavan kiekon jäähän?

Modernissa markkinoinnissa puhaltavat uudet tuulet ja roolit. Illan esimerkki on pieni mutta mielenkiintoinen todiste. Aika jännittävää.

Toinen esimerkki muutoksesta, jonka huomaa ja toisaalta ei huomaa.

Opetan syksyisin Metropolian AMK:ssa markkinointiviestinnän suunnittelua. Tämän viikon luennolla keskusteltiin miten B2B-yritykset tekevät markkinointiviestintää ja miksi mediamixissä on mitäkin valintoja. Esimerkiksi aikakauslehtiä.

Kysyin kuka oppilaista on lukenut viimeisen kuukauden aikana paperista lehteä. Vastaus oli raju.

YKSI vajaasta 20:stä oppilasta muisti kuukauden aikana, että olisi lukenut sanomalehteä. Kukaan ei muistanut ihan tarkkaan milloin on lukenut edes aikakauslehteä. Aika jännittävää.

Jäin miettimään. Nämä oppilaat ovat noin 10-15 vuoden päästä 35-37-vuotiaita. Heistä osa on tuolloin jonkinlaisessa päättäjäroolissa. Ja he ovat oppineet elämään ilman paperilehteä. Tämä vinkiksi muutamiin mediataloihin kun suunnittelette painokoneinvestointeja. Aika jännittävää.

Liioittelemme aina isoja muutoksia. Varsinkin me konsultit. Ei maailma heti muutu. Mutta tämän päivän kaksi pientä signaalia osoittaa, että muutos markkinoinnin keskeisissä tehtävissä, rooleissa ja toisaalla tulevien päättäjien mediakäytössä on ihan tuossa kulman takana. Tulemme elämään aika jännittäviä vuosia jatkossakin.