10/14/2019

Aate vai euro - mitä eroa on kaupallisen ja järjestötoimijan markkinoinnissa?

Sain palautteen valmennuksestani, että se ei anna riittävästi järjestössä toimivalle viestintäammattilaiselle. Esimerkeissä ei ollut juurikaan esimerkiksi kolmannen sektorin kampanjoita tai strategioita.

Osin syynä tälle toki on, että 25 vuoden sisään mahtuu vain kourallinen järjestöjä asiakkaina. Siis asiakkaina, ei probono-projekteina. Suurin ja kaunein on ollut Suomen Punainen Risti. Tekemiseen olen soveltanut niihin aina samoja suunnitteluprosesseja kuin “kaupalliseen” toimijaan.

Mutta mitä eroa on kaupallisen toimijana ja järjestötoimijan viestinnän suunnittelun, strategisen ajattelun ja toteutuksen välillä? Minusta siinä on aika vähän eroja.

Molemmat havittelevat muutosta:
- kaupallinen toimija muutosta mielikuvaan, ostohalukkuuteen, ristiinmyyntiin, suositteluun
- järjestötoimija hakee muutosta mielikuvaan, lahjoitushalukuuteen,jäsenhankintaan, suositteluun, osallistumiseen.

Eroa mutta ei nyt niin merkittävästi etteikö markkinointimixin elementit soveltuisi molempiin. Hyvä tuote, hyvä “hinta”, hyvä jakelu, hyvät ihmiset, hyvät prosessit ja hyvä erottuva mieliinpainuva viestintä.

Totta kai. Ymmärrän esimerkiksi markkinointibudjeteista tai “myy aatetta mutta älä liikaa myy”-asenteista löytyvät erot, mutta hypoteettisesti - eikö järjestön viestintätiimi olisi voinut tehdä Colin Kaepernickin Dream Crazy-kampajan siinä missä kenkävalmistaja?

Onnistuakseen annetussa tehtävässä ja tavoitteissa: - kaupallisen toimijan markkinointiviesintätiimi tarvitsee intoa, tunteenpaloa, uskallusta ja tekemisen meininkiä sekä yhdessä sovittuja prosesseja
- järjestötoimijan tiimi tarvitsee intoa, tunteenpaloa, uskallusta ja tekemisen meininkiä. Ja prosessin.

Ero on zero. Tiimit ovat usein eri kokoisia. Kysyn valmennuksissani osallistujien viestintätiimien kokoa ja olen päätynyt Suomessa lukuun 1,2 ihmistä (minä ja Pirkko mitä ehtii)

Järjestötoimija on markkinoilla usein "yhteisen hyvän” nimissä. Toimintafilosofia on hyväksyttävä, mutta se taakse meneminen vaarallista. Ihmisillä, kohderyhmillä, on rajalliset resurssit käytettävissään. Yhteinen hyvä ei ole aina ensimmäisenä mielessä.

Kaupalilnen toimija mittaa euroja ja markkinaosuuksia. Pitkässä juoksussa spontaatia tunnetuutta. Järjestötoimija mittaa jäsenmäärää ja lahjoituksia. Pitkässä juoksussa toivon mukaan köyhyyden, nälänhätien, mieleterveyspotilaiden, verenluovuttajien yms halutun suuntaista muutosta.

Vältän ottamasta kantaa onko mielenterveyshoitoaatteen markkinointi jotenkin parempaa ja puhtaampaa kun jäätelön markkinointi. Väitän vain, että kumpikin toimija voisi ammentaa ideoita ja ajatuksia toisiltaan. Molemmat riemuitkoon kun mittarit osoittavat toivottuun suuntaan.

Yhteisen hyvän puolesta
Anttips. kiitos Metropolia AMK:n Liiketalouden 2. vuosikurssin opiskelijoille, joiden kanssa yhdessä tätä dilemma mietittiin!

9/18/2019

Luento: Kiinnostava yritysblogi ja SEO

Avidlyn aamutilaisuudessa pitämäni esitys paremman bloggaamisen vinkeistä sekä blogin merkitysestä hakukonelöydettävyyden silmissä.

9/14/2019

Dark SocialAjoin asiakastapaamista varten käyttössäni olevalla seurantatyökalulla raportin mitä tästä yrityksestä on viimeisten vuosien aikana somessa puhuttu. Tyypilliseen tapaan mainintoja on aika vähän ja nekin etupäässä tuotemerkin itsensä jukaisemia. Kunnes törmään keskustelupalstan postaukseen muutaman kuukauden takaa. Kyseisen yrityksen henkilö saa huutia ja solvauksia ihan nimellä! Asiakaskokemuksen laadusta ei jää epäselvyyttä. Jäin mietimään kantautuisiko tämä palaute koskaan henkilölle, ja jos kyllä, miten sen kanssa tulisi toimia.

- - -

Yksittäistapaus, sanoisi poliitikko. Mutta kuten tiedämme, verkossa brändit ja tuotenimet elävät omaa elämäänsä. Kuluttajat pitävät aina mieluummin jakamista ystävien ja perheen kanssa yksityisesti.Sosiaalisen median alustavat helpottavat tunteiden purkamista. Tiedämme, että huutomme tavoittaa metsän lisäksi eläviä. Kun kuluttajat puhuvat tuotemerkeistä, tämä tapahtuu yhä enemmän yksityisissä sovelluksissa ja jakamalla linkkejä näiden sovellusten (Whatsapp, Messenger). Tämä kuluttajakäyttäytymisen muutos vain korostaa sitä, kuinka paljon menekinedistämistä ja -mättömyyttä tapahtuu sosiaalisen median avulla, brändien tavoittamattomissa.

DARK SOCIAL
Termillä “dark social” viitataan keskusteluihin, joihin brändipoliiseilla ja yhteistöylläpitäjillä ei ole asiaa, ja joista silti tulee tunnistamatonta liikennettä sivuillesi. Ensimmäisen kerran sana esiintyi 2012 artikkelissa "Dark social: we have the whole history of web wrong".

"When someone copies and pastes a URL into an email or instant messaging, or moves from a secure (https) to a non-secure (http) site, the resulting traffic shows as ‘direct’ in most analytics programs. This is what Madrigal calls Dark Social. In other words, Dark Social isn’t dark posting (a paid media strategy), nor should it be a catch-all term for private messaging activity – two common misconceptions."

Markkinointilaseilla katsottu tunteita herättävän postauksen peitto on siis todennäköisesti laajempi kuin nykyiset mittarit kertovat. Radiumonen tutkimuksen mukaan tämä jakaminen (ja liikenne) on todella yleistä:

"84% of on-site shares globally come through dark social, compared with 9% for Facebook, and 7% for all other social networks".

Minusta olisi hyvä jos markkinoijalle olisi näkökulma dark social-ilmiöön sekä ajatuksia miten ilmiötä voisi hyödyntää brändin eduksi. Voinet tehdä ainakin kaksi suoraviivaista päätöstä.

Ensimmäinen on pieni analyysi. Kun saat digitaalista liikennettä, kuinka suuri osa siitä on Dark Socialia, ja miten tämä korreloi maksetun digitaalisen kampanjan liikenteen kanssa - ainakin jonkinlainen arvio. Analytiikkasta saat apua tähän. Toiseksi, markkinoijana voisit kysyä, mitä käyttäjät ajattelevat, tuntevat ja sanovat kuluttajanäkemyksen tuottamiseksi. Tuloksena oleva näkemys voi mahdollisesti rakentaa kokonaisvaltaisemman kuvan markkinoista ja asiakkaista kuin pelkästään analytiikkaan tukeutumalla.

Yhteenveto siis:

1 Seuraa some-keskusteluja. Luo itsellesi toimintatapa tätä varten
2 Muista olla läsnä siellä missä keskustelut tapahtuvat ja rakenna markkinoinnin prosessit läsnäoloa tukemaan
3 Seuraavassa viestintästrategissa lisää Whatsapp Business ja Messengerin chatbotit tutkittavien aiheiden listalle
4 Varmista, että tietoisuutta ja tunnettuutta rakentavat kampanjat toimisivat samanaikaisesti helposti jaettavan digitaalisen sisällön kanssa
5 Luo merkityksellisempää jaettavissa olevaa sisältöä, joka kannustaa jakamaan ystävien ja perheen kanssa yksityisissä verkostoissa.
6 Keskustele asiakkaiden kanssa.

9/09/2019

Yhdeksän vinkkiä some-markkinointiin


Kirjoitin Avidlyn blogiin sydäntäni lähellä olevasta aiheesta. Huutamattomuudesta. Löydettävyydestä. Inhimillisyydestä.

Sosialisen median tarkoituksesta.

Sosiaalisen median tarkoitus on yhdistää niin ihmisiä, ihmisiä ja yrityksiä kuin ihmisiä ja brändejä sekä tehdä yrityksistä inhimillisiä ja brändeistä lähestyttäviä.

Bloggauksessa viisi Do not- ja neljä Do this-ideaa, ole hyvä!

Osallistu. Älä huuda. (www.avidlyagency.fi)

Kuva Unsplash.com kuten aina

8/23/2019

Sisälläni palaa etuoikeus

Olen etuoikeutettu.


Työelämästä puhutaan paljon. Erityisesti työelämän varjopuolista. Stressistä. Kustannustehokkuudesta. Kiireestä. Johtamisesta ja sen puutteesta. Etätyöstä. Lähityöstä. Avokonttoreista.

Minusta työnteko on ollut 25 vuotta 98%:sti mukavaa. Voin olla montaa mieltä työympäristöstä, työnantajasta, työkavereista, työvälineistä tai työolosuhteista, mutta itse työn tekeminen on ollut henkisesti ja fyysisesti miellyttävä kokemus.

Miksi.

Minulla on käynyt onni. Olen päätynyt alalle, joka tuntuu omalta. En ole paras, en ole asiantuntevin, en ole tehokkain. Saan onnekseni kiitosta riittävän usein pienistä onnistumista. Kollega viestittää, että tekemäni analyysi osui ja upposi. Asiakas kiittelee projektin onnistumisesta. Luentovieras on innostunut ymmärrettyään puheestani jotain uutta kulmaa.

Minulla on käynyt onni. Olen päätynyt töihin yrityksiin, joissa on vauhtia, vaarallisia tilanteita, mielenkiintoista tekemistä - ja ennen kaikkea älyttömän älykkäitä ihmisiä, joilta olen oppinut. Kaikki työnantajani ovat olleet joustavia niin työaikojen kuin ulkopuolisen opetustyön suhteen. Uskon olevani luennoitsijana ja kouluttajana uskottavampi kun olen kädet savessa ko. aiheista itsekin.

Minulla on käynyt onni. Lähipiirissä on aina ollut ihmisiä, jotka ovat potkineet eteenpäin kun pieni ahdistus on käynyt käsiksi. Ihmisiä, joiden kanssa parantaa ja mallintaa parempaa maailmaa. Ihmisiä, joiden kanssa yhdistellä yllättäviä näkökulmia. Ihmisiä, joita rakastaa ja jotka rakastavat.

Näitä mietteitä minulla oli kun tänään päätin 19. vuoden Aalto-yliopiston Kauppakorkean akateemisen kesäkurssin opetusosuuteni. Yksi tulevaisuuden tähdistä kävi luennon jälkeen kättelemässä, ”ehdottomasti parasta kesässä oli osuutesi”.

Ei tuon parempaa motivaatiota ole. Kiitos siitä. Onnea ja menestystä.

I am privileged. There is a lot of talk about working life. Especially the downsides of working life. Stress. Cost-efficiency. Busy. Leadership and its lack. Telework. Local Job. Open-plan offices.

For me, working for 25 years has been 98% fun. I can have many opinions about the work environment, the employer, colleagues, tools or working conditions, but doing the work itself has been a mentally and physically pleasing experience. Why?

I've been lucky. I have come to the area which feels like your own. I'm not the best, I'm not the most knowledgeable, I'm not the most effective. Fortunately, I get praise often enough for small successes. A colleague reports that my analysis hit and sank. The client commends the project for its success. The lecturer is excited after understanding something new about my speech.

I've been lucky. I have come to work in businesses where there is momentum, dangerous situations, interesting things to do - and, above all, incredibly intelligent people, from whom I have learned. All my employers have been flexible about working hours and outside teaching. I believe I am a lecturer and trainer for more credible when I'm hands in the clay in question. topics themselves.

I've been lucky. There have always been people in the circle who have kicked in when a little anxiety has come to light. People with whom to improve and model a better world. People with surprising perspectives to connect with. People you love and who you love.

I had these thoughts when I decided today to complete my 19th year Aalto University Summer School Academic Summer Course. One of the stars of the future went to shake hands after the lecture, "Your best part of the summer was definitely your share".

There is no better motivation for that. Thanks for that. Best of luck.

8/16/2019

Sertifikaattiperjantaina

Työnantajani Avidly järjesti mahdollisuuden viettää koko perjantain digimedian sertifikaatteja tehden

Kävin tutustumassa vaihteeksi sisältömarkkinoinnin saloihin Hubspotin näkökulmasta, edustammehan tätä teknologiatoimittajaa, joten hyvä ymmärtää heidän ajattelua. Jatkoksi tutustuin heidän sosiaalisen median ajatteluun.

Muutama mielipide-ero miten asioita tehdään, mutta tulihan näitä sertejä sieltä :-)7/16/2019

Yleisön edessä joka viikko - se ottaa, se antaaHeinäkuu on minulle työvuoden vaihtumisen merkki. Kesäkuussa viimeinen puristus ja elokuussa aloitetaan henkisesti valkoisella taululla. Kirjoitin aiheesta viimeksi "uudistu ja elä"-otsikolla.

Mennyt työvuosi elokuussa 2018 kesäkuuhun 2019 oli taaksepäin katsottuna hämmentävän monimuotoinen ja fyysisesti ajoittain raskas. Laskin, että 10 kuukauden aikana minulla oli lähes 70 erilaista esiintymistä yleisön edessä pienestä webinaarivalmennuksesta isoihin massaopetusluentoihin. Lähes 1,5x viikossa. Kun tapanani on mennä sata lasissa jokaiseen puheenvuoroon, se eittämättä tuntuu illalla jaloissa ja pään sisällä.

Keväällä sainkin yhdestä isosta SEO-koulutuksesta palautteen:

“Erittäin hyvä. Liikuttiin sekä isossa kuvassa että mentiin käytännön pieneen asioihin. Kouluttajana olit hyvä. Kuin nuori versio Sillanpäästä."

:-)

Oppiminen on kuitenkin tärkeintä - iästä välittämättä. Sitä ennen muista kuunnella itseäsi. Minä sain kuolevaisuudesta muistutuksen vestibulaarineuroniitti- sairaskohtauksen nimissä. En suosittele. Siitä selviää, mutta ei ole kivaa.

Viime työvuoden iso ammatillinen oppi oli syventyminen hakukoneoptimointiin. Olimme myyneet nipun aiheeseen liittyvää projektia syksylle ja myöhemmin keväälle. Yleisosaajana tiedän perusteet suurin piirtein kaikesta mitä työkenttääni liittyy jotain ja paljon.

Onnekseni otin googlea sarvista. Päivitin tietoni hakualgoritmin muutoksista. Opiskelin Avidlyn käyttämät SEO-työkalut juurta jaksaen. SEOn syvällisempi ymmärrys oli yksi isoja onnistumisia viime työvuonna.

Jatkoksi toinen itsensä kehittämisen taso oli opiskella Google Analyticsin ja web-analytiikan syvällisempi taso. En koe olevani tässä aivan top-of-the-class, mutta "riittävän hyvä" on arvosana, jonka itselleni antaisin.

Blogikirjoituksia ei todellakaan syntynyt niin paljon kuin vuosi sitten uhosin. Jokunen sentään, joista ehkä mielenkiintoisimmat olivat: http://lowreality.blogspot.com/2018/09/sosiaalisen-median-seitseman.html, http://lowreality.blogspot.com/2019/03/digistrategia.html ja http://lowreality.blogspot.com/2018/09/brutaaleja-kysymyksia.html.

Syyskuun 4. päivä 2018 olin illalla vapaa-ajan-asunnollani ja illalla kävin juoksulenkillä. Loppukesä tai alkusyksy on aina jotenkin liikkumisen aikaa. Enpä olisi uskonut, että tästä lenkistä alkoi flunssakierre joka jatkui ja jatkui pitkälle kevääseen. Seuraavan juoksulenkin tein vasta 15.5.2019! Tällainen pitkä 1-2 viikon flunssakierre on henkisesti todella raskasta. Varsinkin kun yrittää samaan aikaa kunnon mukaan luennoida, opettaa, valmentaa ja konsultoida. Iso ilo on työnantajani politiikka, jossa suositellaan etätyötä aina kun se on järkevää.

Tämä mielessä ensi vuoteen.

0 Pidän huolta itsestäni fyysisesti ja henkisesti ennen siirtymistä Maslowissa seuraavalle tasolle.

1 Sopivasti lomaa sain iloisen puhelun uudelta asiakkaalta. Mielenkiintoinen verkkokauppa, jota alamme median ja mainonnan puolella hoitamaan. Pitkä myyntityö joskus tulosta. Tässä ainakin minulle uusi toimiala, jossa voi oppia uutta. Tätä asiakasta ajatellen lomalukemistossa on Zapposín perustajan ”Delivering Happiness”-kirja asiakastyytyväisyyden merkityksestä. Osa-alue, jossa on aina jotain uutta opittavaa.

2 Luen nyt lomalla entisen AdWords evankelistan kirjaa "Digital Marketing in AI World", miten tekoäly ja koneoppiminen muuttavat vaikkapa hakumainonnan suunnittelua ja ja tekemistä. Kiehtovaa. Itse asiasssa hakumainonnan osaamiseni on samalla tilanteessa kuin SEO oli vuosi sitten: tiedän perusteet, osaan tulkita luvut ja tarvittaessa tehdä toimenpiteitä. Ehkäpä olisi sopiva aika perehtyä pintaa syvemmälle tässä digimarkkinoinnin osa-alueessa. Katsotaan....

3 Metropolitan ammattikorkeakoulussa alkaa muutama kurssi, joissa opetan. Opettaminen on kätevin tapa tuoda aikaa myöten suomalaiseen liike-elämään omia ajatuksia markkinoinnin (digi)strategioista, mittaamisesta ja markkinoinnin panos/tuotos-suhteesta. Ajatus innostaa laittamaan 120% jokaiseen luentoon.

4 Syksyksi on jo myyty nippu digitaaliseen markkinointiiin liittyviä valmennuksia eri puolilla Suomea, joten kenties näemme IRL.

Ja toki, kirjoitan enemmän tähän blogiin. Ehkä. Katsotaan millaisia impulsseja ympäristö antaa. Aurinko laskee Saltsjöbadenissa. Ravintolassa soi Billie Eilishin mainio Bad Guy. Hyvää loppukesää.

A