11/06/2009

Dialogin Aika: 2. luku "Palvelu"


DIALOGIN AIKA
MARKKINOINNIN&VIESTINNÄN DIGITAALISET MAHDOLLISUUDET

DIGITAALISUUS ON PALVELUA

”Keskeinen ongelma on ymmärtää arkkitehtuurin ja alustojen merkitys kilpailukyvylle. Se edellyttää strategisen, taktisen ja insinööriajattelun yhdistämistä ja samalla varmistaa brändin paikka kuluttajan sydämessä.”


- Mika Helenius, Aalto-yliopiston digitaalisen palvelutieteen maisteriohjelma.

Tämä luku keskittyy nettipalveluihin, www-sivustoihin ja informaation jakamisen muihin digitaalisiin muotoihin. Luvussa käsitellään digitaalisuusta ja Internetiä erityisesti sen palvelufunktion kautta. Sähköposti- ja mobiilikäyttöä käsitellään omissa kappaleissaan.


LUVUN SISÄLTÖ
---------------------------------------------
Verkkopalvelut markkinoijan työkaluna
Verkko mahdollistaa

1 Informaatiopalvelu
Löydettävyys on tärkeintä
Kolmen s:n periaate
Informaation jäsentäminen subjektiivisuudesta
Folksomia: entä jos kirjoittajalla olisi kaikki valta
Sisällönhallintajärjestelmät ovat autuus ja kirous

2 Asiointipalvelu
Käyttäjäpersoonat ja käyttöskenaariot
Ikuinen beta
Käyttöliittymä on brändin ilmentymä

3 Sähköposti markkinoijan kanavana
Uutiskirje, bulletin, sähköinen suora tai jotain siltä väliltä
Sähköpostimarkkinointi käytännössä

4 Mobiili markkinoinnissa ja viestinnässä
Mobiili massamediana
Mobiilin lähtökohtia markkinoinnissa
Mobiilin markkinointisovelluksia

5 Informaation jakamisen muita keinoja
RSS
Widget
Yritysblogit
Webcastit
Podcast
Web-analytiikka

6 Hakukoneoptimointi
Optimointi parantaa sivuston löydettävyyttä

No comments: